Auf dieser Seite kann das vollständige Material der Special Edition zur deutsch-polnischen Geschichte kostenfrei heruntergeladen werden. Heruntergeladen werden können: die Handreichung, die Verknüpfungskarten sowie die einzelnen Themensets. Sollte es technische oder inhaltliche Probleme mit den PDFs geben, freuen wir uns auf eine Mail.

Na tej stronie można bezpłatnie pobrać kompletny materiał Wydania Specjalnego o historii polsko-niemieckiej. Można pobrać: podręcznik, mapy linków, jak również poszczególne zestawy tematyczne. W przypadku problemów technicznych lub merytorycznych z plikami PDF, czekamy na wiadomość e-mail.

Ein Hinweis in eigener Sache / Wskazówka w naszym własnym imieniu

Die Erarbeitung der Special Edition wurde durch eine Förderung der Bundeszentrale für politische Bildung ermöglicht. Nach Ablauf der Förderung bleibt Textura zunächst ein Projekt der beiden Autoren. Wir werden das Material auch weiterhin kostenfrei zur Verfügung stellen. Um die Webseite zu betreiben und perspektivisch auch weitere Inhalte und Themensets erarbeiten und illustrieren zu können, würden wir uns – sollten Ihnen Textura gefallen – über eine Spende freuen.

Wydanie specjalne było możliwe dzięki dofinansowaniu z Federalnej Agencji Edukacji Obywatelskiej. Po wygaśnięciu finansowania Textura pozostanie początkowo projektem dwóch autorów. Będziemy nadal bezpłatnie udostępniać materiały. Jeśli podoba Ci się Textura, z przyjemnością otrzymamy darowiznę na prowadzenie strony internetowej oraz możliwość opracowania i zilustrowania w przyszłości dalszych treści i zestawów tematycznych.

Spende / datek

Ronald Hild

IBAN: DE63860956040307994518

Referenz: Textura


Dateien zum Download / Pliki do pobrania

Handreichung / PRZEWODNIK
Verknüpfungen / karty łączące
Themensets / zestawy tematyczne